ចិន​ដោះលែង​ទាហាន​ឥណ្ឌា ១០​នាក់​ដែល​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន អំឡុង​ការប៉ះទង្គិច​គ្នា​នៅ​ព្រំដែន​ – CEN