ពិតជា​ពី​រោះ​រណ្តំ​! ព្រះ​នាង​តូច ជេន​ណា Cover បទ “Monica” ដើម្បី​អបអរសាទរ​ព្រះ​រាជពិធី​ចម្រើន​ព្រះជន្ម​ស​ម្តែ​ច​ម៉ែ​គម្រប់ ៨៤ យាង​ចូល ៨៥ ព្រះវស្សា (​វីដេអូ​) – CEN