​ឪពុក​ល្មោភកាមពេលស្រវឹងនឹកចង់រួមភេទ ​ចាប់រំលោភ​កូនស្រីខ្លួន​ឯងអាយុ៨ឆ្នាំ សម្រេច៣លើក ត្រូវ​ប៉ូលិសចាប់វ៉ៃខ្នោះ – CEN