មី​យ៉ាន​ម៉ា​ទើប​រកឃើញ ២៣​ករណី​ថ្មី​ទៀត សុទ្ធសឹង​ជា​ករណី​នាំចូល​ពី​ក្រៅប្រទេស – CEN