ក្រុម​អ្នកលក់​សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និង​ម្ហូបអាហារ បន្លែ ត្រី​សាច់ សំពីងសំពោង ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់បង់​សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​សោភ័ណ ភាព​ទីក្រុង បាន​ចាកចេញពី​ទីក្រុង​ព្រះសីហនុ បណ្តើ​រៗហើយ​ – CEN