រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​នៅ​តំបន់​ផាប់​ស្ទ្រីត ដើម្បី​លុបបំបាត់​ភាព​អាធិបតេយ្យ​ការលក់ដូរ និង​ការចត​យានយន្ត នៅតាម​ចិញ្ចើមផ្លូវ​ – CEN