ថ្ងៃនេះ មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​២​នាក់ ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ឯ​នគរបាល​ចរាចរ​ណ៍ ត្រួតពិនិត្យ និង​ផាកពិន័យ លើ​យានយន្ត​ចំនួន ៩៥៣​គ្រឿង​ – CEN