ឃុំខ្លួន​ឪពុកចុង ដែល​ធ្វើ​សកម្មភាព​ចាប់រំលោភ​សេពសន្ថវៈ លើ​កូនស្រី​ចុង​ – CEN