កូរ៉េខាងជើង​ត្រៀម​បា​ឡុង​ជាង ៣.០០០ ដើម្បី​បង្ហោះ​ខិ​ត្ត​ប័​ណ្ណ​ជាង ១២​លាន​ចូល​កូរ៉េខាងត្បូង​ជាការ​សងសឹក – CEN