ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃ​មហាសន្និបាត​វិសាមញ្ញ​តំណាំង​ទូទាំងប្រទេស មន្ត្រី​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា នៅ​បន្ទាយមានជ័យ​ – CEN