តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ ឃុំខ្លួន​ជនបង្ក​ម្នាក់ ដែល​បើករថយន្ត​ឡិច​ស៊ី RX400h បុក​សមត្ថកិច្ច – CEN