សម្តេច​តេ​ជោ​ឆ្លើយតប​ទៅ​ក្រុមប្រឆាំង រឿង​រិះគន់​ទិញ​រថយន្តយោធា​ចំនួន​២៩០​គ្រឿង ក្នុងសម័យ​កូ​វីដ​១៩ – CEN