យុវជន​មួយក្រុម បាន​ជួបជុំគ្នា​នៅ​សួនច្បារ​វត្ត​បទុម​វ​ត្តី ដើម្បី​ធ្វើការ​តាំងពិព័រណ៍​រូបថត​នៃ​តំបន់​កោះកុង​ក្រៅ ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​ហាមឃាត់​ព្រោះ​គ្មាន​សុំច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN