បន្ទាប់ពី​អា​មេ​រិច និង​អង់គ្លេស ពេលនេះ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ព្រមាន​ចិន​ពី​ផលវិបាក​ធ្ងន់ធ្ងរ បើ​បន្ត​ជំរុញ​ច្បាប់​សន្តិសុខសម្រាប់​ហុងកុង​ – CEN