កូរ៉េខាងត្បូង​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន COVID-19​ថ្មី ៤៦​នាក់ ខណៈ​ប្រទេស​នេះ​កំពុង​ទប់ស្កាត់​ការផ្ទុះ​លើក​ទី ២ – CEN