គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ CAMSOC សម្រេច​ជ្រើសរើស​ស្លាក​សញ្ញា​និមិត្តសញ្ញា និង​បាវចនា ស៊ី​ហ្គេម លើក​ទី​៣២ ឆ្នាំ​២០២៣ – CEN