គណៈកម្មការ​ទេសចរ​ណ៍​អាស៊ាន​ទាំង​បួន ពិភាក្សា​លើ​ការស្តារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ឡើងវិញ និង​វិធានការ​ទប់ទល់​វិបត្តិ​កូ​វីដ​១៩ – CEN