ស្មាន​មិន​ដល់ ឪពុក​អប្រិយ​ដល់​ថ្នាក់​ហ្នឹង​! ចាក់សោ​បន្ទប់​បង្ខាំង​កូនស្រី​រំលោភ​ពេញ​១​ខែ និង​បន់​ឲ្យ​ប្រពន្ធ​ស្លាប់ ដើម្បី​យក​កូន​ធ្វើ​ប្រពន្ធចុង (​វីដេអូ​) – CEN