សម្តេច​តេ​ជោ៖ កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ជា​វិធានការ​ជំនួយ​សង្គម​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល សំដៅ​ជួយ​សម្រួល​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុង​អំឡុងពេល​នៃ​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ជូន​ដល់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ – CEN