ហ៊ាន​ចាយលុយ​ទេ​បងប្អូន​! ត្រឹមតែ ៦ ម៉ោង ទៅលេង​នៅ​លំហរ​អាកាស ភ្ញៀវទេសចរ​អាច​ចាប់យក​ទេសភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ ដោយ​ចំណាយលុយ​…. (​វីដេអូ​) – CEN