គួរ​ឲ្យ​អាណិត​ណាស់​! ចាស់ៗ​ផ្សំផ្គុំ​រៀបការ​អាយុ ១១ ឆ្នាំ ទាំង​មិនដឹងថា​ក្រេបទឹក​ឃ្មុំ​ម៉េច អៀន​ពេក​រហូតដល់​ថ្នាក់​ធ្វើ​រឿងនេះ​ពេញ​១​ឆ្នាំ តែ​ចុងក្រោយ​គឺថា​… – CEN