សិលាចារឹក​មួយ​ផ្ទាំង ជា​ភាសាសំស្ក្រឹត ត្រូវបាន​ប្រទះឃើញ នៅក្នុង​ប្រាសាទទន្លេស្ងួត ពេល​កំពុង​ជួសជុល​ – CEN