ទូត​ជប៉ុន សរសើរ​ចំពោះ​វិធានការ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដែល​បាន​ដាក់ចេញ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN