មន្ត្រី​ក្រុង​ប៉េកាំង​ប្រកាសថា អាច​គ្រប់គ្រង​ការ​រាតត្បាត​បាន ខណៈ​តួលេខ​ឆ្លង​សរុប​កើន​ដល់​ជិត ២៦០​ករណី​ – CEN