ក្រោយ​មនុស្ស​មួយចំនួន​រិះគន់​ចោទថា អស់ពី​ហិន​ដើមឈើ​ចូលដល់​ដើមត្នោត ស្រាប់តែ​ម្ចាស់​សិប្បកម្ម «​ដើមត្នោត​» ចេញមុខ​បកស្រាយ​ថា​…. – CEN