នៅក្នុង​តំបន់​អតីត​ខ្មែរក្រហម​នា​ស្រុក​សំឡូត រយៈពេល​៥​ខែ​ដើម​ឆ្នាំនេះ ពលរដ្ឋ​ស្លាប់​៦​នាក់ ដោយ​គ្រាប់មីន – CEN