ផ្ទុះ​ហើយ​! ក្រោយ​ឪពុក​បង្ហោះ​ថា​ខ្លួន «​ជា​កូន​មិន​ស្គាល់​ឪ​» ពេលនេះ ឱក សុគន្ធ​កញ្ញា បាន​ឆ្លើយតប​ទៅវិញ​ថា​… – CEN