កងកម្លាំង​រក្សា​សន្តិភាព​កម្ពុជា ១០​នាក់ ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅ​ម៉ាលី បានជា​សះស្បើយ​ទាំងស្រុង​ – CEN