គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​ណាស់​! ប្រុស​ស្អាត​សុខចិត្ត​លះបង់​អាវ ដើម្បី​ជួយ​ស្ត្រី​ម្នាក់​សម្រាលកូន​តាមផ្លូវ ព្រោះ​គ្មាន​រថយន្ត​ណា​ឈប់​ដឹក​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ រហូត​បែក​ទឹកភ្លោះ​…. – CEN