មនុស្ស​ស្លាប់​យ៉ាងហោច ​៤ ​នាក់​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN