តើ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ គួរ​គេង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ដើម្បី​ឲ្យ​សុខភាព​ល្អ​? – CEN