ព្រឺ​សក់​ក្បាល​! បន្ទាប់ពី​ជួប​រឿង​ស៊យ​ជាង​២​ខែ នារី​ម្នាក់​ផ្តាំ​ដល់​អ្នក​ដែល​រស់នៅ​ម្នាក់ៗ​ឯង​ថា ទិញ​ជំនៀងផ្ទះ​ដាក់​ផង​កុំ​ឲ្យ​ដូច​នាង​គឺថា​….(​វីដេអូ​) – CEN