រថយន្ត​ម៉ា​កតា​កូ​ម៉ា ឆ្លង​បំពាន​ភ្លើងស្តុប​មិន​ប្រយ័ត្ន ជ្រុល​ទៅបុក​រថយន្ត Lexus 570 – CEN