បញ្ជូន​លោក រស់ សុ​ឃិត ចាងហ្វាង​កាសែត​ជាតិខ្មែរ​ទៅ​តុលាការ ពាក់ព័ន្ធ​បទល្មើស​ញុះញង់​បង្កឱ្យមាន​ភាព​វឹង​វរ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម​ – CEN