ចំណុច​សំខាន់ៗ​ នៃ​កិច្ចពិភាក្សា​របស់សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ៣៦ ស្ដីពី​ការលើកកម្ពស់​តួនាទី​ស្ត្រី​ក្នុង​យុគ្គសម័យ​ឌីជីថល​ – CEN