ចាប់ខ្លួនប្តី​ ដែល​ចាក់​សម្លាប់​ប្រពន្ធ ព្រោះ​ភ្លើង​ប្រច័ណ្ឌ ពេល​រត់គេច​ទៅ​លាក់ខ្លួន​នៅ​ក្រុង​ស្ទឹងសែន​ – CEN