ស្ដ្រី​ពោះធំម្នាក់​ ​មិនដឹងថា​មាន​វិបត្តិ​អ្វី​បាន​លោត​ពីលើ​អគារ​ជាន់​ទី ​៦ ទើរ​នៅជាន់​ទី​ ៣​ បណ្ដាល​ឲ្យ​ស្លាប់​មុនពេល​បញ្ជូនទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ (វីដេអូ) – CEN