ព្រោះតែ​ក្រពះ គាត់​ប្រាប់ថា​បង្ខំចិត្ត​ដើរ​ស៊ីឈ្នួល​គេ និង​ធ្វើ​សំណង់​តាំងពី​អាយុ​១០​ឆ្នាំ ស្តាប់​ហើយ​ក្តុកក្តួល​ណាស់​ – CEN