សិក្សា​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ​មេ​ចំនួន ៣៨​ខ្សែ ប្រវែង ៩៨,៣៤​គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ​សម្រួលការ​ធ្វើដំណើរ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN