អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ នាំខ្លួន​ឧកញ៉ា សង ថន មក​សាកសួរ ករណី​ពុករលួយ​រឿង​ដីធ្លី នៅ​ស្រុក​គាស់ក្រឡ , អភិបាលស្រុក​គាស់ក្រឡ ត្រូវ​ដកតំណែង​ – CEN