“​ទ័ព​សម្រស់​កូរ៉េខាងជើង​” យល់ព្រម​គាំទ្រ​លើកទឹកចិត្ត​កីឡាករ កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN