តុលាការ ឃុំខ្លួន​លោក សេង សុវណ្ណារ៉ា អតីត​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ពី បទចោទប្រកាន់​រំលោភ​ដី​សាធារណ​របស់​រដ្ឋ​រាប់ពាន់​ហិកតា​ – CEN