សម្តេច ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា នឹង​អញ្ជើញ​សូត្រមន្ត​ចម្រើន​ព្រះ​បរិត្ត​ឡើង​វិមាន ៧​មករា ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​គណ​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN