ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​៦៩ ថ្ងៃ​បង្កើត​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា គេហទំព័រ CEN ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​បំ​ព្រួញ​ដោយ​រូបភាព (Infographic) ស្តីពី សកម្មភាព​នានា​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN