លោក ឱក បូ​នី ថា​គ្មាន​ចេតនា​បង្ខូច​កិត្តិយស​កូន​ទេ គ្រាន់តែ​មិន​ចង់​ឲ្យ​កូន​សាង​បាប​កាន់តែ​ជ្រៅ ខណៈ​លោក​ក៏​ទម្លាយ​រឿង​ទាំងនេះ​ចេញ​ថា​…. – CEN