នៅថ្ងៃនេះ បុរស​ខ្មែរ​ម្នាក់ ដែល​បាន​វិលត្រឡប់​មកពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី បានជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN