សព​យុវតី Ah Jruy ត្រូវបាន​បញ្ចុះ​ព្រឹក​នេះហើយ នៅ​កំពង់ចាម ខណៈ​ម្តាយ​របស់​នាង​សន្លប់​រហូត​មិន​បានមក​ចូលរួម (​វីដេអូ​) – CEN