អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ប៉េកាំង ធ្វើតេស្ត​ប្រជាជន​បាន ១​ភាគ​៣ ខណៈ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ជិត ១០​នាក់​បន្ថែមទៀត​ – CEN