ប្រជាជន​ហុងកុង​រាប់រយ​នាក់ ដើរ​ក្បួន​ក្នង​ទីក្រុង​យ៉ាង​ស្ងៀមស្ងាត់ ប្រឆាំង​តវ៉ា​នឹង​ច្បាប់​សន្តិសុខ​ – CEN