រមណីយដ្ឋាន​ទឹកធ្លាក់​ស្ទឹង​ថ្មដា​ចំការ​ទុរេន​សំឡូត កំពុងមាន​ការទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN